responsive leader

Erik fortæller om, hvordan processen med bogen The Responsive Leader har været, samarbejdet med forlaget og ikke mindst, den røde tråd.

innovativt lederskab

Præmissen om at være innovativ, er noget som på samme tid både er en mulighed og et krav for den moderne virksomhed.

innovation

I denne episode af Fremtidens Ledelse To-Go taler vi om hvorfor du bør være innovativ, og hvor du starter, hvis du gerne vil i gang.

innovative mindset

Du bliver klogere på forskellen på hverdagsinnovation og radikal innovation, samt hvordan du kan øve dig i at få et innovativt mindset.

Fremtidens lederskab er blandt andet baseret på, at det ikke kun er én person, der træffer beslutninger øverst i sit elfenbenstårn, men at vi er flere om det.

Roboboss – to bot or not to bot? // Part one

I den tredje episode af Fremtidens Ledelse To-Go taler vi om robotter: Hvad har robotter med ledelse at gøre?

I den anden episode af Fremtidens Ledelse To-Go dykker vi ned i en udfordring; hvordan ser din lederrolle ud, når vi snakker om teams-of-teams.

I den første episode af Fremtidens Ledelse To-Go dykker vi ned i en udfordring; at skabe og opretholde den nye balance mellem formål og profit.