Fremtidens lederskab er blandt andet baseret på, at det ikke kun er én person, der træffer beslutninger øverst i sit elfenbenstårn, men at vi er flere om det.

Roboboss – to bot or not to bot? // Part one

I den tredje episode af Fremtidens Ledelse To-Go taler vi om robotter: Hvad har robotter med ledelse at gøre?

I den anden episode af Fremtidens Ledelse To-Go dykker vi ned i en udfordring; hvordan ser din lederrolle ud, når vi snakker om teams-of-teams.

I den første episode af Fremtidens Ledelse To-Go dykker vi ned i en udfordring; at skabe og opretholde den nye balance mellem formål og profit.