Does your organization have the capabilities of the future?

Do your organization have what it takes? The rate and impact of change in the business world is massive. We need to look at our organizations and figure out how we can adapt to the future of work.

hønen og ægget

I denne episode taler vi om, hvad der kommer først: Mindset eller forandring? Svaret er: du skal arbejde BÅDE med mindset OG forandring.

er din forretningsmodel stadig relevant

I en verden som altid ændrer sig er det relevant at stille sig selv spørgsmålet: Hvad er det, der aldrig ændrer sig? Hvad er det for et problem vi løser, som altid vil eksistere? Hvilken værdi er det, som vi skaber?